BVH spol. s r.o.:Váš partner pre komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou v rôznych odvetviach priemyslu.
GENESI ITALIA
Firma BVH, spol. s r.o. je oficiálnym distribútorom vybraných komodít značky Somain Italia, s ktorými dopĺňa doterajší sortiment ponúkaných produktov.

Spoločnosť Somain ponúka ucelený rad prostriedkov a systémov proti pádu pre pracoviská vystavené riziku pádu z výšok a pre prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú prácu v takomto prostredí.


SPERIAN je teraz HONEYWELL
Sme distribútorom firmy HONEYWELL Safety Products pre Slovensko pre značky:
 • Honeywell former Sperian
 • Miller by Honeywell
 • Howard Leight by Honeywell
 • KCL by Honeywell


 • Bezpečnosť na stavbách - kolektívna ochrana pomocou bezpečnostných záchytných sietí.
  Bezpečnostné záchytné siete z polyamidových a polypropylénových materiálov - TYP S.
  Bližšie informácie u Ing. Jaroslava Brzáča na stredisku projekcie rizík.

  Ponuka_bezpecnostnych_zachytnych_sieti2.doc


  Horizontálny a vertikálny istiaci systém - prostriedky kolektívnej ochrany.
  Horizontálny a vertikálny istiaci systém XENON, GlideLoc, MultiRail.
  Bližšie informácie na obchodnom oddelení.

  Soll_Safe_Climbing_Systems_2006_svk.ppt (11MB)


  Dotazníky spokojnosti zákazníka - hodnotenie kvality nami poskytovaných služieb.
  Naša spoločnosť sleduje zámer cieľavedomého zlepšovania svojej činnosti a tým i Vašej spokojnosti. K tomuto zámeru slúži aj u nás zavedený Integrovaný systém manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
  Dotazník spokojnosti, ktorý vyplníte, bude slúžiť na vyhodnotenie kvality nami poskytovaných služieb a ich zlepšovanie. Pomôžte nám pri odhaľovaných slabých stránok, odstraňovaní negatívnych javov a vykonávaní nápravných opatrení.
  Pri každej otázke označte jednu odpoveď, ktorá najviac vystihuje Vaše skúsenosti. Budeme vďační, ak na záver uvediete ďalšie návrhy, týkajúce sa činností vykonávaných spoločnosťou BVH, ktoré by skvalitnili naše služby pre Vás.

  Príloha č. 12 a)SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA Formulár A.doc

  Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.