BVH spol. s r.o.:

Váš partner pre komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou v rôznych odvetviach priemyslu.
GENESI ITALIA
Firma BVH, spol. s r.o. je oficiálnym distribútorom vybraných komodít značky Somain Italia, s ktorými dopĺňa doterajší sortiment ponúkaných produktov.

Spoločnosť Somain ponúka ucelený rad prostriedkov a systémov proti pádu pre pracoviská vystavené riziku pádu z výšok a pre prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú prácu v takomto prostredí.


SPERIAN je teraz HONEYWELL
Sme distribútor firmy HONEYWELL Safety Products pre Slovensko pre značky:
 • Honeywell former Sperian
 • Miller by Honeywell
 • Howard Leight by Honeywell
 • KCL by Honeywell


 • Bezpečnosť na stavbách - Kolektívna ochrana pomocou bezpečnostných záchytných sietí.
  Bezpečnostné záchytné siete z polyamidových a polypropylénových materiálov - TYP S.
  Bližšie informácie u Ing. Jaroslava Brzáča na stredisku projekcie rizík.  Ponuka_bezpecnostnych_zachytnych_sieti2.doc


  Horizontálny a vertikálny istiaci systém - prostriedky kolektívnej ochrany
  Horizontálny a vertikálny istiaci systém XENON, GlideLoc, MultiRail.
  Bližšie informácie na obchodnom oddelení.

  Soll_Safe_Climbing_Systems_2006_svk.ppt (11MB)


  Dotazníky spokojnosti zákazníka - hodnotenie kvality nami poskytovaných služieb
  Naša spoločnosť sleduje zámer cieľavedomého zlepšovania svojej činnosti a tým i Vašej spokojnosti. K tomuto zámeru slúži aj u nás zavedený Integrovaný systém manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
  Dotazník spokojnosti ktorý vyplníte, bude slúžiť na vyhodnotenie kvality nami poskytovaných služieb a ich zlepšovanie.
  Pomôžte nám pri odhaľovaných slabých stránok, odstraňovaní negatívnych javov a vykonávaní nápravných opatrení. Pri každej otázke označte jednu odpoveď, ktorá najviac vystihuje Vaše skúsenosti.
  Budeme vďační, ak na záver uvediete ďaľšie návrhy týkajúce sa činností vykonávaných BVH , ktoré by skvalitnili naše služby pre Vás. Príloha č. 12 a)SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA Formulár A.doc  Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.