PROFIL FIRMY

Predstavenie spoločnosti
Spoločnosť BVH, s.r.o. (bezpečnosť pre výšky a voľné hĺbky) vznikla v marci 1996. Od roku 1997 je držiteľom oprávnenia Úradu bezpečnosti práce SR na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a od roku 2009 aj doporučenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie školení, preškoľovaní a odbornú prípravu školiteľov inštruktorov pre prácu vo výškach. Sústreďuje odborníkov s viacročnými praktickými a teoretickými poznatkami pre dané oblasti, ktorí ročne preškolia do 5000 pracovníkov všetkých rezortov nášho hospodárstva.


Naša spoločnosť je autorizovaným predajcom komplexnej produkcie firmy MSA AUER, ktorá ako dcérska firma koncernu MSA so zastúpením po celom svete je garantom bezpečnosti a spoľahlivosti, a jej nosným programom predaja a servisu je dýchacia technika (izolačné dýchacie prístroje) a protichemické obleky.


Strategickým partnerom je nadnárodná spoločnosť HONEYWELL (predtým SPERIAN PROTECTION), ktorá patrí medzi najväčšie spoločnosti na svete zaoberajúce sa komplexnou výrobou ochranných a pracovných prostriedkov. Spoločnosť BVH, spol. s r.o. je dovozcom technických prostriedkov nie len pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou značiek MILLER, ANTEC a COMBISAFE, ale aj komplexného sortimentu na ochranu v oblasti stavebníctva, verejných prác, priemyslu a vo verejných alebo súkromných odvetviach značiek KCL, FENZY, NORTH, HOWARD LEIGHT.


Neoddeliteľnou súčasťou je servis a periodické prehliadky evakuačnej a lezeckej techniky. Spoločnosť BVH, spol. s r.o. rozšírila svoju činnosť o posudzovanie interiérových a exteriérových pracovísk z hľadiska bezpečnosti práce. Navrhuje a realizuje komplexný systém riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pre všetky odvetvia od bezpečnostných záchytných sieti (COMBISAFE a LANEX) až po pevne zabudované kotviace systémy osobnej a kolektívnej ochrany (Söll GlideLoc a Söll MultiRail – MILLER).


Široká ponuka produktov zahŕňa komplexný sortiment výbavy pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami OOPP (odevy, rukavice, obuv, ochrana zraku, ochrana sluchu, bezpečnostné prilby, ochrana dýchacích ciest) od domácich aj zahraničných výrobcov.

Súčasťou je aj maloobchodná predajňa CAMP zameraná na všetky ,,vonkajšie“ športové aktivity - outdoor (pešia turistika, horolezectvo, skialpinizmus, lezenie a iné).


Personálna a organizačná koncepcia firmy
Firma zamestnáva 25 kvalifikovaných zamestnancov v rámci štyroch hlavných činností - predaj, servis, školenia a projekcia rizík BOZP.


Chránené pracovisko
S platnosťou od 1.9.2009 bolo zo strany firmy vytvorené a ÚPSVaR v Prievidzi schválené Chránené pracovisko pre činnosť 46.42/Veľkoobchod s odevmi a obuvou - výroba, servis a repasácia osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
V roku 2005 bolo organizácii na základe previerky NBÚ v súlade s § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností udelené Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.

Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.