PROFIL FIRMY

Predstavenie spoločnosti
Spoločnosť BVH s.r.o. ( bezpečnosť pre výšky a voľné hĺbky) vznikla v marci 1996. Od roku 1997 sme držiteľom oprávnenia Úradu bezpečnosti práce SR na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a od roku 2009 aj doporučenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie školení, preškoľovaní a odbornú prípravu školiteľov inštruktorov pre prácu vo výškach. Sústreďujeme odborníkov s viacročnými praktickým a teoretickými poznatkami pre dané oblasti, ktorí ročne preškolia do 5000 zamestnancov všetkých rezortov.


Strategickým partnerom je nadnárodná spoločnosť HONEYWELL (predtým SPERIAN PROTECTION), ktorá patrí medzi najväčšie firmy na svete zaoberajúce sa komplexnou výrobou ochranných a pracovných prostriedkov a naša spoločnosť je dovozcom technických prostriedkov pre práve vo výškach a nad voľnou hĺbkou značiek Komet, Miller, SÖLL, TROLL .


Neoddeliteľnou súčasťou je servis a periodické prehliadky evakuačnej a lezeckej techniky. Našu ponuku sme rozšírili o prehliadky a posudzovanie pracovísk z hľadiska bezpečnosti práce a komplexný systém riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pre rôzne odvetvia priemyslu - bezpečnostné siete (Rombull Ronets Španielsko) a pevne zabudované systémy kolektívnej ochrany (GlideLock a Söll MultiRail – Sperian)


Široká ponuka produktov zahŕňa komplexný sortiment výbavy pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami OOPP (pracovné oblečenie, obuv, rukavice, komplexná ochrana tváre a hlavy) od domácich aj zahraničných výrobcov.Personálna a organizačná koncepcia firmy
Firma zamestnáva 25 kvalifikovaných zamestnancov v rámci štyroch hlavných činností - predaj, servis, školenia a projekcia rizík BOZP.
Súčasťou je aj maloobchodná predajňa CAMP zameraná na outdoor, turistiku a horolezectvo.


Chránené pracovisko
S platnosťou od 1.9. 2009 bolo zo strany firmy vytvorené a ÚPSVaR v Prievidzi schválené Chránené pracovisko pre činnosť 46.42/Veľkoobchod s odevmi a obuvou - výroba, servis a repasácia osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
V roku 2005 bolo organizácii na základe previerky NBÚ v súlade s § 50 ods.1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností udelené Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.
BVH, spol. s r.o.
Stavbárov 21
971 01 PrievidzaKomplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.