Referencie

O úspešnosti firmy svedčia aj referencie obchodných partnerov:

 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Atómové elektrárne (Mochovce, Jaslovské Bohunice)
 • Elektroenergetické montáže, s.r.o.
 • Slovalco, a.s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
 • CDI-FRIMCON-JANISTAV s.r.o.
 • SLOVAKTUAL s.r.o.
 • OTNS, a.s.
 • En Libre spol. s.r.o.
 • Towercom, a.s.
 • ELV PRODUKT, a.s.
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • Hlavná banská záchranná stanica Prievidza
 • Hlavná banská záchranná stanica Malacky
 • Skanska SK, a.s.
 • Group 4 Falck Services, s.r.o.
 • Slovnaft montáže a opravy, a.s.
 • Fortischem, a.s.
 • Enermont s.r.o.
 • vojenské útvary, hasičské a záchranné zbory
 • SIBAMAC Bratislava
 • Arcelor (Francúzko)
 • BOZPO Prievidza
 • FRIMMCO N.M.N.V.
 • IPEC Bratislava
 • KIA Motors Slovakia s.r.o.
 • TAKENAKA EUROPE GmbH
 • REMPO Bratislava
 • STRAŽAN Bratislava
 • ZIPP Bratislava
 • BEMACO Prešov
 • PLT Prešov
 • Živnostníci pôsobiaci v oblasti prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

 • Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.