Integrovaný manažérsky systém ISO 9001; ISO 14001 a OHSAS 18001
Organizácia zaviedla a pracuje na základe certifikovaného systému integrovaného manažérstva pre činnosti: nákup, predaj, preverovanie a servis ochranných prostriedkov pre prácu vo výškach, školenia, poradenstvo a projekcia pre prácu vo výškach v zmysle požiadaviek noriem:
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001: 2007
 • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti
  V zmysle previerok Národného bezpečnostného úradu v súlade s §50 ods. 1 zákona 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností je spoločnosť držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa s platnosťou do 30. septembra 2019 pre stupeň utajenia VYHRADENÉ.

  Potvrdenie_o_priemyselnej_bezpecnosti.pdf
  Chránené pracovisko
  Zákon o službách zamestnanosti, z ktorého vyplývajú zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Túto svoju povinnosť môže zamestnávateľ vo výške povinného podielu plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím - ČO VÁM MOŽEME ZABEZPEČIŤ v prípade, keď si objednáte naše výrobky v našej chránenej dielni vydaním potvrdenia na započítanie si povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím.

  Chránené pracovisko

  Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.