PRODUKTY - OBCHODNÉ ODDELENIEKONTAKTY
Tel.: +421 46 542 04 20, 542 04 21
email: marketing@bvh.sk

 • Ing. Bohumil Homola, vedúci obchodného oddelenia
  bohus@bvh.sk
  mobil:0905 784 016

 • Ing. Lucia Pršová, asistentka vedúceho obchodného oddelenia/obchodná referentka - OOPP
  lucia@bvh.sk
  mobil: 0905 262 199

 • Bc. Peter Pravda, obchodný referent – ochrana proti pádu/OOPP
  peter@bvh.sk
  mobil: 0915 988 037

 • Ivan Šujan, obchodný referent - OOPP
  ivan@bvh.sk
  mobil: 0917 593 515

 • PaedDr. Peter Komora, obchodný referent – OOPP
  komora@bvh.sk
  mobil: 0918 971 472
 • Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.