KONTAKT

Sídlo spoločnosti:
BVH, spol. s r.o.
Stavbárov 21
971 01 Prievidza
Vedenie spoločnosti:
 • Ing. Ján Chrenko, konateľ spoločnosti

 • Ing. Ľubomír Brzáč, konateľ spoločnosti

  Sekretariát:
  Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75
  email: vedenie@bvh.sk
 • Školiace stredisko:
  Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75

 • Ing. Martina Jakubisová, vedúca školiaceho strediska
  email: jakubisova@bvh.sk

 • Mgr. Michaela Barošová, referent školiaceho strediska
  mobil: 0915 728 487
  email: barosova@bvh.sk

 • Dušan Horn, školiteľ
  mobil: 0917 593 437
  email: horn@bvh.sk
 • Servisné stredisko:
  Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75

 • Ing. Tomáš Hodža, vedúci servisného strediska
  mobil: 0905 422 887
  email: servis@bvh.sk
 • Stredisko projekcie rizík BOZP:
  Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75

 • Ing. Jaroslav Brzáč, projektový manažér pre riziká BOZP
  mobil: 0915 980 216
  email: projekcia@bvh.sk

 • Richard Bakyta, referent oddelenia projekcie rizík
  mobil: 0908 216 971
  email: projekcia@bvh.sk
 • Predajňa CAMP Outdoor:
  Tel.: +421 46 542 63 49
  www.outdoor.sk

 • Marcela Libová, vedúca predajne
  mobil: 0908 774 221
  email: obchod@outdoor.sk
 • Obchodné oddelenie:
  Tel.: +421 46 542 04 20, 542 04 21
  Tel. na objednávky cez e-shop: +421 46 542 63 49
  email: marketing@bvh.sk

 • Ing. Lucia Pršová, vedúca obchodného oddelenia
  mobil: 0905 262 199
  email: lucia@bvh.sk; prsova@bvh.sk

 • Bc. Peter Pravda, zástupca vedúcej obchodného oddelenia/obchodný referent - ochrana proti pádu/OOPP
  mobil: 0915 988 037
  email: peter@bvh.sk

 • Ivan Šujan, obchodný referent - OOPP
  mobil: 0917 593 515
  email: ivan@bvh.sk

 • PaedDr. Peter Komora, obchodný referent - OOPP
  mobil: 0918 971 472
  email: komora@bvh.sk

 • Bc. Gabriela Chvojková, asistentka obchodného oddelenia/obchodná referentka - OOPP
  mobil: 0905 704 131
  email: gabriela@bvh.sk

 • Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.