KONTAKT

Sídlo spoločnosti:
BVH, spol. s r.o.
Stavbárov 21
971 01 Prievidza

Vedenie spoločnosti
 • Ing. Ján Chrenko,konateľ spoločnosti

 • Ing. Ľubomír Brzáč, konateľ spoločnosti

  sekretariát :Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75
  email: vedenie@bvh.sk
 • Obchodné oddelenie:
  Tel.: +421 46 542 04 20, 542 04 21
  email: marketing@bvh.sk

 • Ing. Bohumil Homola, vedúci obchodného oddelenia
  bohus@bvh.sk
  mobil:0905 784 016

 • Ing. Lucia Pršová, asistentka vedúceho obchodného oddelenia/obchodná referentka - OOPP
  lucia@bvh.sk
  mobil: 0905 262 199

 • Bc. Peter Pravda, obchodný referent – ochrana proti pádu/OOPP
  peter@bvh.sk
  mobil: 0915 988 037

 • Ivan Šujan, obchodný referent - OOPP
  ivan@bvh.sk
  mobil: 0917 593 515

 • PaedDr. Peter Komora, obchodný referent – OOPP
  komora@bvh.sk
  mobil: 0918 971 472

 • Logistika, výdaj, príjem a expedícia
  marketing@bvh.sk
  mobil: 0915 784 449
  mobil: 0917 592 761
  mobil: 0918 971 953
 • Školiace stredisko:
  Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75
  mobil:0915 728 487

 • Ing. Martina Jakubisová, vedúca školiaceho strediska
  email: jakubisova@bvh.sk

 • Mgr. Michaela Barošová, referent školiaceho strediska
  email: barosova@bvh.sk

 • Servisné stredisko:
  Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75

 • Ing. Tomáš Hodža, vedúci servisného strediska
  mobil:0905 422 887
  email: servis@bvh.sk
 • Stredisko projekcie rizík BOZP:
  Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75

 • Ing. Jaroslav Brzáč, projektový manažér pre riziká BOZP
  mobil: 0915 980 216
  email: projekcia@bvh.sk

 • Predajňa CAMP Outdoor:
 • Marcela Libová, vedúca predajne

  M.R. Štefánika 35, 971 01 Prievidza (Staré sídlisko, oproti hotelu Magura)
  Tel.: +421 46 542 63 49
  Mobil: 0908 774 221
  www.outdoor.sk
  email: obchod@outdoor.sk • Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.