Viete že?
 • Dráhový golf je hrou súčasnosti, ale hlavne budúcnosti?
 • Dráhový golf je hlavne šport širokej verejnosti - zábavou a oddychom zároveň?
 • Má jednoduché pravidlá: - Čo najmenším počtom úderov dostať loptičku do jamky?
 • Dráhový golf prináša pôžitok z hry mladým, starším, pokročilým, ale i úplným začiatočníkom?
 • Každý skúsenejší hráč záujemcom o túto hru poradí?
 • Nároky, ktoré táto hra kladie na hráča, pochopíte až vtedy, keď chytíte golfovú palicu do rúk a postavíte sa ku dráhe?
 • Vlastnosti loptičiek sa menia v závislosti od teploty, vlhkosti vzduchu a ďalších nielen meteorologických vplyvov?
 • Počas jedného kola (18 dráh) hráč prejde asi 2 km a urobí do 300 nezávislých cvikov, ktoré by inak vôbec neurobil?
 • Je to šport pre všetky vekové kategórie?
 • Sú rôzne spôsoby obrany proti civilizačným chorobám dneška? Dráhový golf medzi ne určite patrí.
 • Pravidlá
 • Loptička musí byť dopravená zo základného bodu do cieľovej jamky každej dráhy najmenším počtom úderov.
 • Za každý úder sa počíta bod.
 • Keď loptička nedosiahne pri prvom údere jamku, hrá sa ďalej z miesta, kde sa loptička zastavila.
 • Keď uviazne loptička na obrube, alebo na niektorej z prekážkových dráh, smie byť premiestnená
  v pravom uhle o 20 cm.
 • Keď vyskočí loptička z dráhy, pred niektorou z prekážok, pokračuje sa v hre zo základného bodu.
 • Keď vyskočí loptička z dráhy za niektorou z prekážok, pokračuje sa v hre z miesta, kde loptička opustila dráhu.
 • Keď sa vráti loptička za základný bod, hrá sa ďalej zo základného bodu.
 • Keď hráč nedosiahne šiestimi údermi cieľovú jamku, obdrží 7 bodov. V hre sa potom pokračuje na ďalšej dráhe.
 • Pri hre treba postupovať podľa číselného označenia dráh.
 • Rekord miniaturgolfového ihriska je 18 úderov (na všetkých dráhach bola jamka dosiahnutá na prvý úder).
 • Rekord nového filcového ihriska je 31 úderov.
 • Minigolf & Bowling

  ul. Riečna 1763/2, 971 01 Prievidza

  Tel.č.: 0918 219 887, 0917 607 102
  E-mail: miniaturgolf1@gmail.com

  Nájdete nás aj na Facebooku  Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.